DZ模板 | 迪恩摄影Pai-7配色 商业版 GBK-原价268元

【摘要】摘要:一个非常漂亮简洁的DZ模板,具体网页模板在线效果请点击下方的查看演示!--第一资源网-分享福利资源,优惠资讯,网站模板!小东这里就展示小图,具体情况,请点击下方的查看演示~1.模板名称:迪恩摄...

摘要:一个非常漂亮简洁的DZ模板,具体网页模板在线效果请点击下方的查看演示!--第一资源网-分享福利资源优惠资讯网站模板

20170501182302.png

小东这里就展示小图,具体情况,请点击下方的查看演示~

    1.模板名称:迪恩摄影pai【7配色】,

版本支持:discuzx3.0版本,discuzx3.1版本,discuzx3.2版本,包括网站首页,论坛首页,论坛列表页,论坛内容页,论坛瀑布流,拍摄活动列表,以及资讯列表页,资讯内容页。

     2.模板论坛首页,列表页,内容页,以及文章页面数据采用DIY数据读取,方便新手老手运营以及后期维护,时尚大气简洁。模板添加了不少处动画效果,增加用户体验和粘度。 

    3.模板有很多细节都有体现,同时对官方模板文件结构和功能位置做了更为优化的设计处理,无论是在前端界面上还是在CCS代码优化上,兼容主流浏览器,ie6-ie10,谷歌火狐等。 

    4.模板对css3支持很多,用谷歌火狐以及ie9版本以上的朋友可以看到不错的动画效果。 

【注意事项】 

    1.模板使用疑问或Bug反馈,请直接点击联系 “客服QQ 1589787930 或 客服QQ 1691779149 ”此处提问不予回复。 

    2.您所购买的模板按照规定只允许在一个Discuz程序(一个域名)下运行,如多个Discuz程序(多个域名),需要分别单独购买;

    3.您所购买的是程序使用权,您不拥有该程序以及该程序的版权,因此,您不可以在未经过开发者同意的情况下,二次修改以转售或赠送他人;您可以修改前台版权,但不可以修改后台版权; 

    4.由于采用最新HTML5+CSS3技术,模板可能部分模块不支持 IE6(以及IE6为内核的浏览器),支持ie8/9/10、最新版 Google Chrome、火狐 Firefox浏览器主流浏览器。 

    5.本着"优质""低价"的原则,所有模板均已是最优惠价格,概不议价。 

    6.我们提供的售后服务有:模板免费安装调试服务一次、免费使用指导、免费更新。不包括模板个性化修改、后台单独设置、DIY操作等服务。

    7.我们默认您了解 Discuz基本的后台设置、DIY操作等,我们不提供免费DIY操作服务。 

    8.您所购买的程序无法保证兼容所有插件以及完全没有BUG,且不承诺BUG的修复能在短时间内解决,且我们没有义务为兼容其他开发者的插件而为您进行单独修改代码;当然,开发者会不断更新修复完善,力求做到完美。 

    9.模板不带也无法带数据或插件。所以部分演示数据链接使用占位符号"#"代替。

 [请注意,论坛列表页的顶部当前版块导航,请保持您的列表为系统默认的折叠状态,页面宽度为1000px,论坛列表页是通栏,请勿开启右边栏!商业版x3.2版本用户请将列表页版块导航开启]

回复可见百度网盘分享密码


此处内容已隐藏,评论后刷新即可查看! 小东
 简介:专业团队网站开发、安全运维,合作意向请联系!

扫码关注微信公众号:ITDYBOY,学前端,学安全,从0到1,从1到精通!

扫码关注微信公众号:ITDYBOY

发表评论

游客
送你一朵小花花~

帅人已评(33)

▉▉ 置顶 ▉▉ 最新看黃魸【 5262k.COM 】ㄖ韓、歐羙、啯产、黑咝、偸啪【 5262k.COM 】手机打开可搜 罕见稀有资源【5262k.COM】佬呞机你懂的!_________________________________________________________________________________________________↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑╩做3け做
LV 1 J1zGtB8 5天前 回复
夭腿锥俑悼https://coub.com/stories/2652337?7Z0EO@6Oo https://coub.com/stories/2652337?4TT56.7Z0 https://coub.com/stories/2652337?Oozj5&Zyz https://coub.com/stories/2652337?oe571!97Y https://coub.com/stories/2652334
LV 3 364 6天前 回复
懒粮锥呜认https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512859/?mode=desktop&ref_=6=4Y=y https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512859/?mode=desktop&ref_=U=Yu=8 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512859/?mode=desktop&ref_=W=w6=8 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512859/?mode=desktop&ref_=2wu_yUu=YWw=YU https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512859/?ref_=6=2W_W
LV 3 364 7天前 回复
拓俣档父比https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531529385/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531529385/?mode=desktop&ref_=8=30=0 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531529385/?mode=desktop&ref_=7=43=6 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531529385/?mode=desktop&ref_=5=40=7 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531529385/?mode=desktop&ref_=784_590=956=02
LV 3 364 7天前 回复
谱惩磷逃猿https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531512736/?ref_=9=Jj_J https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531512736/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512736/?mode=desktop&ref_=J=Jj=1 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512736/?mode=desktop&ref_=h=5H=h https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531512736/?mode=desktop&ref_=j=hH=f
LV 3 364 1周前 (2022-01-17) 回复
觅智鞍准碧https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531510047/?mode=desktop&ref_=W=RK=O https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531510047/?mode=desktop&ref_=AMA_IFA=QGJ=EU https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531510047/?ref_=C=VF_T https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531510047/?ref_=K=IH_K https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531510010/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk
LV 3 364 1周前 (2022-01-17) 回复
脑赶沤境盏https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531529546/?ref_=i=ql_n https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531529546/?ref_=n=vx_y https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531529546/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531529546/?mode=desktop&ref_=k=ar=e https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531529546/?mode=desktop&ref_=l=ms=d
LV 3 364 1周前 (2022-01-17) 回复
媳卤阶涟牙https://coub.com/stories/2652148?DbB39&ZZb https://coub.com/stories/2652148?5bB7Z!zB3 https://coub.com/stories/2652142 https://coub.com/stories/2652142?vx7Vv=V7x https://coub.com/stories/2652142?XVT7X@xtv
LV 3 364 1周前 (2022-01-17) 回复
1 2 3 4 5