Html5 | 一款学习H5的简单动画模板

【摘要】摘要:今天带来的这款HTML5的源码,简单但是效果非常酷炫,是新手学习HTML5的一个很好的实战模拟对象!希望大家好好学习,天天向上!接下来我们看看效果吧:打开网页时:点击黄色按钮后:源码说明:...

摘要:今天带来的这款HTML5的源码,简单但是效果非常酷炫,是新手学习HTML5的一个很好的实战模拟对象!希望大家好好学习,天天向上!

接下来我们看看效果吧:

打开网页时:

20170211222907.png

点击黄色按钮后:

20170211223230.png

源码说明:

1.是不是看着很炫?(不炫,但是可以学习一下嘛);

2.这款源码涉及到简单的H5、css和js;(很简单,不要怕)

3.具体效果大家可以查看文章下方下载框中的演示:可预览多屏(多终端)效果。

4.小伙伴们开动小脑袋,自己可以改改哦!拿去表白~搞黑页都是可以滴。


 小东
 简介:专业团队网站开发、安全运维,合作意向请联系!

扫码关注微信公众号:ITDYBOY,学前端,学安全,从0到1,从1到精通!

扫码关注微信公众号:ITDYBOY

发表评论

游客
送你一朵小花花~

帅人已评(18)

酪耗妥壮镁https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517893/?mode=desktop&ref_=7=XX=1 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517893/?mode=desktop&ref_=x=XX=T https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517893/?mode=desktop&ref_=3=5t=3 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517893/?mode=desktop&ref_=3XX_xvV=T5v=tT https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517893/?ref_=1=TT_X
LV 3 134 31分钟前 回复
回俑孛谭轮https://coub.com/stories/2651352?6gye6.7pf https://coub.com/stories/2651352?8i1N8&fy5 https://coub.com/stories/2651352?76hV5!v31 https://coub.com/stories/2651348 https://coub.com/stories/2651348?p1p1n=5R1
LV 3 134 约14小时前 回复
投链洞潮缸https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531517655/?ref_=h=hH_1 https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531517655/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517655/?mode=desktop&ref_=1=ll=j https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517655/?mode=desktop&ref_=9=5h=J https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517655/?mode=desktop&ref_=7=7H=9
LV 3 134 约18小时前 回复
裙粮俑屠角https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531526731/?ref_=T=RR_W https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531526731/?ref_=M=PT_Q https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531526731/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531526731/?mode=desktop&ref_=I=XC=F https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531526731/?mode=desktop&ref_=H=FJ=L
LV 3 134 1天前 回复
雇聊礁钥昂https://coub.com/stories/2651179?24gC0=e24 https://coub.com/stories/2651179?gGeGc@c20 https://coub.com/stories/2651179?Gc0gg.gGe https://coub.com/stories/2651179?CeECC&Cg2 https://coub.com/stories/2651179?CcGE6!CGG
LV 3 134 1天前 回复
纲硕布内嚼https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531517755/?mode=desktop&ref_=rr9_7Pr=r3P=1p https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531517755/?ref_=p=P1_1 https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531517755/?ref_=p=3P_T https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531517755/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531517755/?mode=desktop&ref_=R=pR=r
LV 3 134 1天前 回复
仗嵌盅藏讨https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531513282/?ref_=M=EW_m https://www.imdb.com/LisT/TitLE/ls531513282/?mode=desktop&ref_=m_ft_dsk https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531513282/?mode=desktop&ref_=a=yM=2 https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531513282/?mode=desktop&ref_=0=8q=A https://www.imdb.com/LiST/TiTLE/ls531513282/?mode=desktop&ref_=4=kU=e
LV 3 134 2天前 回复
豢酥泊押咏https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531528256/?mode=desktop&ref_=l=Bl=N https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531528256/?mode=desktop&ref_=T=97=X https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531528256/?mode=desktop&ref_=h=T7=p https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531528256/?mode=desktop&ref_=xNH_J5D=L9B=77 https://www.imdb.com/LIST/TITLE/ls531528256/?ref_=V=tN_T
LV 3 134 2天前 回复
1 2 3